Projecte
 

PROJECTE D’ESTUDI I AVALUACIÓ DE RECURSOS HÍDRICS, APORTACIÓ DE NOUS CABALS.

La Comunitat Minera Olesana s’abasteix principalment dels pous situats a tocar del riu Llobregat, tot i que, també té una mina que aporta aigües a la xarxa de distribució.

Aquests pous presenten una qualitat mineralògica molt similar a l’aigua del riu, la qual, supera bona part de l’any els 250mg/L de clorurs, valor llindar establert en el RD 140/2003 de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. Si bé aquest llindar no és restrictiu si que es recomana abastar amb aigua per sota aquest valor com a millora organolèptica de l’aigua.

Per a millorar aquesta qualitat organolèptica es poden plantejar diferents solucions tècniques: una d’elles seria la ampliació de l’actual estació de tractament d’Aigua Potable (ETAP), mitjançant la implantació d’un sistema d’osmosi inversa. En aquest cas el cost d’explotació i manteniment de l’aigua es veuria fortament afectat.

Una altra alternativa és l’anàlisi de nous recursos a l’entorn d’Olesa que permetin millorar la qualitat i augmentar-ne la garantia ja que no es dependrà d’una única font de subministrament. Per aquest motiu es planteja un estudi previ de recursos  hídrics a l’entorn de la riera de Canyamassos, aigües amunt de on es desenvoluparà el ARE d’Olesa.

També s’estudiarà la riera de Bellver (Riera de Can Carreras) just abans de la seva entrada al nucli del municipi per la banda alta.

Newsletter
Vols rebre l'actualitat de la Comunitat Minera Olesana al teu correu? Subscriu-te i et mantindrem informat.