Informe tècnic relatiu a la gestió de l’any 2019
  • El consum general d’aigua ha augmentat lleugerament respecte al 2018. Aquest 2019 ha sigut de 1.369.543 m3, un fet que ha suposat un augment del 0,30 % en referència a l’any 2018, quan va ser d’1.365.508 m3.

  • El consum d’aigua segons l’ús i respecte de l’any 2018 ha estat el següent: l’aigua per a ús domèstic s’ha incrementat un 0,40 %; l’ús industrial i comercial ha augmentat en un 3,30 %; l’ús públic ha disminuït un 20 % i l’agrícola ha augmentat en un 24,40 %. En total s’han facturat, respecte de l’any 2018, un total de 4.035 m3 més.

  • Com es pot comprovar en la taula adjunta, el consum d’aigua s’ha man- tingut respecte al 2018. Concretament, ha augmentat un 0,30 % més.

  • Per complir amb la demanda d’aigua, s’han subministrat a xarxa 1.869.477 m3 i s’han tret del riu 1.979.876 m3. De la concessió autoritzada de 2.500.000 m3, se n’ha extret un 79,20 %.

  • Els ingressos tarifaris han estat d’1.674.916,57 € (un 5,87 % superiors a l’any 2018), i els ingressos d’explotació han estat d’1.787.300,15 € (un 5,82% superiors respecte de l’any 2018).

  • Les despeses de l’explotació abans de l’amortització han estat d’1.454.346,43 €. El resultat obtingut abans d’amortitzacions i de la despesa extraordinària del 150è aniversari, ha estat de 392.361,78 €.

  • S’han amortitzat 407.994,04 €, 7.349.97 € menys que en el 2018. El resultat financer ha estat de -3.725,13 €. El tancament comptable ha donat un resultat negatiu referent al compte d’explotació de -15.632,26€. També hi ha hagut unes despeses ex- traordinàries destinades a la celebració del 150è aniversari de 12.049,29 amb IVA inclòs, que donen resultat comptable total de -27.681,55 €.

  • En el control sanitari de l’aigua, s’ha seguit el Reglament de la Direcció General de la Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. S’han realitzat un total de 94 controls durant l’any 2019, dels quals 11 han estat analítiques completes, 44 autocontrols, 18 controls de boca d’usuari, 1 d’especials, 3 controls de legionel·la i 3 controls de fonts. En el control de l’ETAP, s’han realitzat 14 analítiques de les aigües residuals abocades a la llera pública.

  • Els resultats analítics han estat tots satisfactoris. El laboratori AIGÜES DEL PRAT, S.A. és qui ha fet les analítiques complint els requisits legals que marca el RD 140/2003 de 7 de febrer.​

Captura de Pantalla 2021 04 19 a les 15.53.47

 
Newsletter
Vols rebre l'actualitat de la Comunitat Minera Olesana al teu correu? Subscriu-te i et mantindrem informat.