​​Presentacio i Benvinguda
Presentació i Benvinguda

La Comunitat Minera Olesana és una Societat fundada l’any 1868 per un grup d’Olesans esperonats pel modernisme i per inquietuds sanitàries, al valorar que l’aigua era font de malalties, quan aquesta era extreta dels pous casolans en èpoques de sequera.

L’objectiu era poder disposar d’aigua corrent a les cases i amb garanties de salubritat pel consum.

La Comunitat al llarg d’aquest dilatat temps, s’ha anat adequant, d’acord a les possibilitats del moment.

En cada moment, s’ha aplicat la tecnologia i els mitjans per assegurar la qualitat sanitària de l’aigua. Al mateix temps, que s’ha donat a la Societat les formes jurídiques i administratives que han sigut necessàries en cada època, assegurant la continuïtat del servei i la personalitat jurídica.

La Comunitat Minera Olesana SCCL és una cooperativa de consumidors i usuaris (08/12/1992)

Molts olesans han col·laborat amb generositat i amb esperit de servei, en la gestió d’aquesta Societat Civil, que s’ha anat transformant per millorar i cobrir un servei de primera necessitat, ara un servei públic, a tots els Olesans.

 
 
Dades de la companyia
 

La Comunitat Minera Olesana Sccl. és una societat no lucrativa, de caràcter social cooperatiu. Inicia la seva activitat el dia 8 de desembre del 1868 amb el nom de "Sociedad Minera Olesanesa", essent els seus socis, copropietaris de la mateixa, amb l’objecte de subministrar aigua potable a la Vila d’Olesa de Montserrat, comarca del Baix Llobregat. A partir de l’1 de gener de 1993 la Comunitat Minera Olesana es transformà, per voluntat dels seus socis, en Cooperativa de Consumidors i Usuaris, subjecte als principis i disposicions de la Llei de Cooperatives de Catalunya 18/2002 de 5 de juliol, inscrita en el Registre de Cooperatives, Full BN 5610 i amb el NIF f-60285624. El 2018 va celebrar el 150è aniversari des de la seva fundació i el 25è des de la seva conversió en cooperativa.

 

 

Activitat de l'empresa


Activitat de la Cooperativa: Captació i Subministrament d’aigua potable a tot el terme municipal d’Olesa de Montserrat, atès l’adjudicació de la Concessió Administrativa del Servei d’Explotació Integral de l’Abastament i Distribució d’Aigua.

Any de fundació: 1868
Any transformació en Cooperativa de Consum Usuaris:1993
Domicili social: Alfons Sala. 42 Olesa de Montserrat. 08640
Nombre de socis: 10.274 Nombre de Subministraments:10.949
Nombre de Treballadors:10
Tipus de contracte: Fixos

 

 

Newsletter
Vols rebre l'actualitat de la Comunitat Minera Olesana al teu correu? Subscriu-te i et mantindrem informat.