​​

Atenció a l'abonat

Vols consultar les tarifes del 2020 i la seva comparativa amb les de 2019? Clica aquí

 

TARFIES 2019

A continuació us detallem les tarifes de la Comunitat Minera Olesana aprovades pel 2019.​

QUOTA FIXA DE SERVEI

Derrama socis       

5,8926 € (Quota trimestral)

Abonats copropietaris (Aforament)  

12,1074 € (Quota trimestral)

Abonats copropietaris (< de 9m3/Trim)

10,1209 € (Quota trimestral)

Abonats copropietaris

12'1074 € (Quota trimestral)

Abonats copropietaris (Oasis) 15,3950 € (Quota bimestral)
Abonats arrendataris del poble 24,4108 € (Quota trimestral)
Derrama Ribes Blaves 4,6700 € (Quota bimestral)
Abonats arrendataris (Ribes Blaves i Oasis) 20,1239 € (Quota bimestral)
Abonats arrendataris (Les Llumbreres) 16,2739 € (Quota bimestral)

Industrials, comercials i assimilats

Euros

Fins a 20 mm.   (50m3)      

12,9940 €/trim

> de 20 mm    (50m3)  

24,4108 €/trim

De 25 a 40m    (150m3)

88,4848 €/mes

De 50 mm.   (500m3)

264,1642 €/mes

De 50 mm W    (900m3)

352,2037 €/mes

De 80 mm W    (1.500m3)

880,5092 €/mes

De 100 mm W   (5.000m3)

1.100,6365 €/mes

Subministraments públics (Dependències municipals, fonts, regs...)

11,5851 €/trim

Subministraments públics (Piscines i Pavelló Salvador Boada)

7,7234 €/mes

Subministraments públics (Residències Ntra. Sra. Montserrat i Fundació Santa Oliva)

12,3214 €/mes

 


 

QUOTA DE SUBMINISTRAMENT

​​​​

Usuaris (Copropietari/Arrendatari)

 

Quota de subministrament trimestral (0m3 a 27m3)

0,3328 €/m3

Quota de subministrament trimestral (28m3 a 45m3)

0,5512 €/m3

Quota de subministrament trimestral (46m3 a 54m3)

0,7462 €/m3

Quota de subministrament trimestral (Excés de > 54m3)

1,1439 €/m3

Aforaments de 0 a 45 m3 trimestral

0,5540 €/m3

Urbanitzacions R.Blaves/Oasis/Llumbreres (bimestral - 0m3 a 18m3)   

0,7464 €/m3

Urbanitzacions R.Blaves/Oasis/Llumbreres (bimestral - 19m3 a 30m3)

0,8662 €/m3

Urbanitzacions R.Blaves/Oasis/Llumbreres (bimestral - 31m3 a 36m3)

1,1008 €/m3

Urbanitzacions R.Blaves/Oasis/Llumbreres (bimestral - > de 36 m3) 1,1191 €/m3

Industrial, comercial i assimilats

 

Primer bloc

0,8366 €/m3

Segon bloc

1,0777 €/m3

Obres

 

Bloc únic

1,4259 €/m3

Subministraments considerats públics

 

Dependències de l'Ajuntament, escoles públiques i fonts públiques

0,3531 €/m3

Zones esportives, Pavelló i Piscines

0,4386 €/m3

Regs 0,2772 €/m3
Residència d'àvis Nostra Senyora de Montserrat i Fundació Santa Oliva 0,5191 €/m3

Agrícola

 

Derrama socis

5,8926 €/trim

Abonat copropietari 12,1074 €/trim

Quota de subministrament (trimestral -  0m3 a 150m3)

0,3758 €/m3

Quota de subministrament (trimestral - més de 150 m3) 0,7012 €/m3
Quota de subministrament a Urbanitzacions R.Blaves/Oasis/Llumbreres (bimestral - 0m3 a 100m3) 0,3758 €/m3
Quota de subministrament a Urbanitzacions R.Blaves/Oasis/Llumbreres (bimestral - més de 100m3) 0,7012 €/m3

 


 

QUOTES NO TARIFÀRIES ASSIMILABLES

 

Conservació de comptadors

 

Comptadors fins a 15 mm

1,9363 €/trim

Comptadors de 30 a 80 mm 3,3053 €/trim

Comptadors de 100 a 250 mm

4,8418 €/trim

Comptadors W. de 50 a 100 mm 11,5985 €/trim
Escomesa d'incendi de 63 mm 50,6833 €/trim
Escomesa d'incendi de 75 mm 60,5513 €/trim
Escomesa d'incendi de 90 mm 74,7753 €/trim
Escomesa d'incendi de 100 mm 88,8044 €/trim

 


QUOTA D'INGRÉS I TÍTOL DE COPROPIETARI

 

Quota d'ingrés i títol de copropietari

 

Quota d'ingrés

8,39 €

Títol de copropietari

415 €

 


 

TARIFA DE PREUS 2019

Concepte (Preus amb IVA inclòs)

 

Cànon boques d'incendi

510,56 €

Drets d'escomesa i empalme 510,56 €

Canvi títol agrícola per domèstic

2,61 €

Comptador petit 108,43 €
Contracte d'arrendament 226,86 €
Fiança contracte d'arrendament 72,30 €
Despeses d'alta d'aigua d'obres 110,69 €
Despeses d'alta 182,94 €
Duplicat títol copropietari 28,44 €
Portella grossa 85,58 €
Portella petita 71,77 €
Tapa de 50 x 50 (Foneria) 291,03 €
Tapa de 40 x 40 (Foneria) 95,93 €
Tapa de 30 x 30 (Plàstic) 85,58 €
Trasllat de subministrament 34,23 €
Traspàs de títol de copropietari 30,60 €
Traspàs de títol de copropietari "Herència" 9,21 €
1r avís d'impagat per carta ordinària 2,42 €
2n avís d'impagat per carta ordinària 4,84 €
Normalització subministrament

33,50 €

Nous cànons per a constructors/promotors per noves construccions

 

Cànon per a construccions per activitats econòmiques

490,05 €

Cànon per habitatge unifamiliar

490,05 €

Cànon per habitatge plurifamiliar 246,58 €
Cànon per habitatge plurifamiliar (V.P.O.) 112,05 €
 

 

WIDGET EDITABLE HTML
WIDGET EDITABLE HTML
Newsletter
Vols rebre l'actualitat de la Comunitat Minera Olesana al teu correu? Subscriu-te i et mantindrem informat.

Cookies a Comunitat Minera Olesana

cmineraolesana.es utilitza cookies analítiques i tècniques amb la finalitat de prestar un millor servei. No obstant això, ens cal el seu consentiment explícit per poder utilitzar-les. Així mateix pot canviar la configuració de les cookies o obtenir més informacióaquí.

No accepto Accepto