EL MAS
Visita Guiada 'El Mas de les Aigües' (ETAP)
31/03/2016

Ens trobem en un paratge molt singular del terme municipal. L'any 1902 la Comunitat Minera Olesana SCCL. va iniciar el procés de captació del riu Llobregat per cobrir les necessitats i les creixents demandes d'aigua a Olesa donat que la Mina de Creu de Beca no donava prou cabal, principalment en temps d'estiatge.


Enduts per la certesa que el torrent de Creu de Beca aboca al riu en aquest lloc i que aquest quasi sempre portava aigua, la prova era que en aquest indret hi havia un molí fariner, dit "El Molinet del Mas". Així, es va iniciar el procés de construir pous per a l'abastament d'aigua. Tot això passava fa més de cent anys (112), els terrenys eren arrendats. L'any 1946 es va comprar una parcel·la que era d' arrendament de 8.740 m2. L'any 1985 es compra un peça de terreny de 4.237 m2 i l'any 1977 una de 250 m2.


L'estació de tractament d'aigua té una ubicació que afavoreix i garanteix una explotació molt eficient dels pous, a causa de la seva configuració geològica que afavoreix una qualitat de filtració natural molt dinàmica. L'aqüífer té connexió directa amb el riu. La permeabilitat és molt alta (50 i 300 m/d). L'extracció no influencia de forma significativa les actuacions que es puguin dur aigües avall. Tot això reafirma que l'ETAP d'Olesa es troba en una plana al·luvial desconnectada d'altres i que només té recàrrega directa per mitjà del riu. L'ETAP està situada en una petita Cubeta, dintre de la Cubeta d'Abrera.


Dades tècniques


Explotació: concessió atorgada per l'ACA: 8.000 m3/ dia, per 75 anys. (2061)
Capacitat ETAP: 125 l/s (Tractament físic, químic i desinfecció)

Captació: Pous (3) aigua subàlvia: Tipus A2


Tractament: Oxidació: 1a. Fase: Permanganat Potàssic (K MnO4) ; 2a. Fase: Decantació ; 3a. Fase: Aplicació diòxid de clor(CL O2); 4a. Fase: Filtració sorra ; 5a. Fase: filtració Carbó Actiu i 6a. Fase: Recloració.


Adducció: Dues canonades DN 300 i DN 400, altura manomètrica 65 mca. Dipòsit General/Distribució i Dipòsit Reserva. Potència instantània de tot procés: 240 Kw/h.


Control de qualitat procés: Norma ISO 9001 : 2008


Certificació: Sistema integral de captació i subministrament d'aigua potable.


Evolució de les infraestructures


Tot el procés de la planta s'ha anat transformant amb el temps i amb les necessitats de demanda de nous subministres tant de tipus domèstic com industrials. Les normatives vigents són molt exigents amb la qualitat física, química i organolèptica de l'aigua de boca.


Aprovat el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal l'any 1993, la Comunitat pren la decisió de transformar l' ETAP per donar resposta a les necessitats d'aigua previstes en el desenvolupament del Pla. El projecte està dimensionat per donar servei a 30.000/32.000 habitants. Això ha fet possible garantir l'autogestió de l'abastament i no haver de comprar aigua a tercers.


La potabilització de l'aigua s'ha anat modificant per donar compliment a les normatives dictades pel Departament de Salut Pública i les Directius Marc Europees. L'objectiu de la millora continuada i les exigències sanitàries (OMS) han fet que la Comunitat hagi transformat i millorat el procés de tractament, pel que fa a la qualitat de l'aigua tractada, com amb l'eficiència energètica i productivitat.


L'aigua que captem del riu no és un element estable, la qualitat organolèptica és variable i el seu tractament ha d' ajustar-se a aquests canvis. El riu està integrat en el medi i exposat als canvis naturals, i també els provocats per l'activitat industrial que s'hi desenvolupa al llarg del seu camí. La problemàtica més important que es dóna és l'activitat minera que es porta a terme nord del Bages.


La història dóna una visió de com els rius Cardener i Llobregat han patit i pateixen la salinització produïda en gran mesura per l'activitat d'extracció de sal potàssica i els runams gegantins de sal al Bages. L'any 1926 la Sra. Antònia Bures Borràs ja va denunciar el mal estat del Cardener perjudicava a la seva empresa. El 21 d'abril de 1935 es va fer un gran "Míting" al Teatre Kursaal de Manresa denunciant la salinitat dels rius Cardener i Llobregat.


L'any 1939 la "Delegación de los Servicios Hidraulicos del Pirineo Oriental" treu a la llum el projecte del col·lector de salmorres. Aquest projecte estava redactat el 10 d'octubre de 1936 (Rius de Sal, edicions del Llobregat col·laboració de la CMO). Fins a l'any 1983 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques no inicia els treballs de l'actual col·lector. Amb aquesta obra va millorar considerablement la salinitat de les aigües del Cardener i Llobregat. Actualment patim els problemes d'envelliment i de la qualitat dels materials emprats i de la falta de conservació d'aquesta instal·lació.


Els vessaments i trencaments en els últims 15 anys han perjudicat i contaminat els espais fluvials en zones molt sensibles a la contaminació salina com són els aqüífers de les captacions per l'abastament urbà. Actualment està en fase de redacció i presentació d'al·legacions un nou col·lector que va de Cardona i Balsareny fins a Abrera. Aquesta obra es preveu iniciar-la el 2017.

La reflexió que cal fer-se és que l'Administració tarda molt a donar solucions a un problema, més que centenari, que perjudica la salut pública i el medi ambient.


L'Ajuntament i la Comunitat han presentat llurs al·legacions, entre d'altres, proposant canvis en el traçat de la nova instal·lació, amb l'objectiu de preservar la zona d'influència dels aqüífers, lleres i boscos de ribera i de les possibles contaminacions salines que malmeten la qualitat de l'aigua i el medi ambient.


Resum


L'objectiu de la visita és valorar i posar en coneixement dels socis i sòcies les infraestructures que estan al servei de l'abastament d'aigua que són pròpies i són patrimoni de la nostra Cooperativa que volem preservar i cuidar.


També hem de destacar que s'està elaborant la revisió del Pla de gestió de les conques fluvials de Catalunya i del Programa de mesures pels pròxims sis anys, donant compliment el què estableix la DMA.

La Planificació hidrològica és a grans trets: assolir un bon estat de les masses d'aigua tant subterrànies com de superfície, garantint al màxim la suficiència i sostenibilitat de tots els usos de l'aigua. En el marc de la gestió dels recursos cal destacar que el Pla de gestió no dóna solució al problema de garantir el subministrament a causa de la futura demanda i dels efectes del canvi climàtic.
Els Gestors dels abastaments hem de treballar per resoldre aquest dèficit a nivell macro. Hem de vetllar pel bon estat dels aqüífers. La reutilització és també un dels camins a plantejar. Una gota d'aigua l'hem de saber utilitzar diverses vegades.

L'Administració hidràulica ha d'afavorir la interconnexió de xarxes i el mallat dels recursos hídrics.
Cal estar preparats, doncs. D'una cosa estem segurs, que falta un dia menys perquè tinguem un altre període de sequera. Un dels objectius fonamentals de la Comunitat és que no falti aigua ni pel subministrament domèstic ni pel desenvolupament del Municipi, prioritzant sempre la prestació del servei enfront de la rendibilitat (que també ha d'existir).

Amb la confiança que la informació que els Òrgans Socials hem preparat per a aquesta visita guiada serveixi per a un millor coneixement d'aquesta infraestructura tan cabdal que ens assegura l'abastament i subministrament d'aigua al nostre Municipi.


Quan obrim l'aixeta de casa, tots tenim la confiança que rajarà aigua. No és un miracle. Darrere aquest gest tan quotidià hi ha més que aigua, hi ha una gestió i una estructura capaç de donar resposta a les necessitats de cada u de nosaltres.
Hem d'estar orgullosos de sentir -nos partícips de l'autogestió d'aquest servei tan essencial com és l'aigua i moltes vegades només el valorem adequadament, quan ens manca.


La Comunitat Minera Olesana SCCL. és la Cooperativa de l'Aigua. Aquesta realitat fa que la visita tingui l'objectiu de mostrar un patrimoni que, entre tots, hem anat adquirint i posant-lo al servei de tots per gaudir-ne tots. Hem de valorar l'esforç, la dedicació i la bona governança de molts olesans i olesanes que ho han fet possible.

Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i atenció i que sigui per molts anys.


Olesa de Montserrat, 19 de setembre de 2015.


Joan Arévalo i Vilà


President

COMPARTEIX
Escriure un comentari
* Camps obligatoris
 
Oficina Virtual
Companyia
Companyia
La Comunitat Minera Olesana és una Societat fundada l’any 1868 per un grup d’Olesans esperonats pel modernisme...
 
 
Contacte 
Contacte
Contacte
Us animem a fer-nos arribar el seu suggeriment, reclamació o queixa a fí i a efecte de poder oferir-vos un servei més eficaç i de qualitat
Instal·lacions 
Mapainstal·lacions
 
 
 
Consells d'ús d'aigua 
 
 
 
Newsletter
Vols rebre l'actualitat de la Comunitat Minera Olesana al teu correu? Subscriu-te i et mantindrem informat.