Joan Arevalo
08/02/2017
El món local pateix un infrafinançament estructural respecte els serveis que presta a la ciutadania. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les B...
Jaume Morera
25/12/2016
La Viquipèdia ens descriu el medi ambient com el conjunt de components físics, químics i biològics, de les persones o de la societat en el seu conjunt...
Pere Salvador
04/09/2016
L'ACF Olesa Sardanista som una entitat, com bé diu el seu nom, que treballa pel reconeixement, la promoció, la difusió i la normalització de la sardan...
Joan Arevalo
01/04/2016
El Tercer Sector també es pot definir com l'espai intermedi entre el Sector Públic i el Sector Privat Capitalista. És una figura aglutinadora de les i...