Logo CMO Negatiu
Comunicat del Consell Rector de la Comunitat Minera Olesana
11/02/2024

 

 

 

Carta del Consel Rector de la Comunitat Minera Olesana als seus socis i sòcies. Justificació de la nova convocatòria eleccions. Reunió amb els candidats al Consell Rector

 

Benvolguts socis i sòcies:

Com sabeu recentment ens hem vist obligats a deixar sense efecte la convocatòria de l'Assemblea General Extraordinària de Socis de COMUNITAT MINERA OLESANA, SCCL, prevista per al dissabte 3 de febrer 2024, i convocar una nova assemblea. En aquesta missiva us expliquem breument els motius per a la vostra informació i coneixement.

Després de decretar-se l'estat d'alarma per la COVID-19, per part del Govern de l'Estat, es van promulgar diferents Reials decrets-Llei que tenien per finalitat dictar noves normes per fer front a les conseqüències d'aquest estat d'alarma, sobretot el que tenia a veure amb la restricció del dret de lliure circulació i del dret de reunió, aspectes ambdós que afectaven el normal funcionament de les reunions dels òrgans socials de les cooperatives, així com els d'altres persones jurídiques. Immediatament, el Govern de la Generalitat va dictar els seus propis Decrets llei per regular els extrems de la seva competència, entre els quals, la legislació cooperativa.

Entre les normes que es van dictar, es permetia fer reunions virtuals, encara que no estiguessin previstes als estatuts (i així s'evitava la reunió física i la mobilitat de les persones), la possibilitat de delegar fins a cinc vots a un sol soci (facilitant la participació i podent fer reunions més reduïdes, dins dels límits que marcava la normativa vigent), però, tot i això, moltes cooperatives no van poder celebrar les seves assemblees i per això, els Decrets llei posteriors van permetre perllongar els mandats dels òrgans socials que es trobaven caducats en plena pandèmia.

Penseu que el context normatiu era molt variable, atès que entre un Decret Llei a l'altra hi passaven tan sols uns dies, màxim una setmana, que els Decrets llei posteriors derogaven només en part els anteriorment dictats... tot plegat resultava força dificultós interpretar aquest conjunt normatiu que, tot i ser excepcional, es va anar perllongant al voltant de dos anys.

Des de la nostra Cooperativa vam entendre que la norma sobre la caducitat dels càrrecs s'aplicava a totes les cooperatives i a tots els càrrecs, a tall d'un parèntesi temporal, que feia que aquests dos anys no s'haguessin de computar, tal com va passar amb la primera norma, el Reial decret llei 8/2020, que va suspendre els terminis administratius o judicials, entre d'altres.

Com recordareu l'any 2019 vam elegir la totalitat del Consell Rector per un mandat de cinc anys. En circumstàncies ordinàries, la meitat dels membres haurien posat el seu càrrec a disposició de l'assemblea, per donar compliment al mandat estatutari de l'article 48, en el termini de dos anys i mig, però això ens va situar en plena pandèmia, i amb la norma que prorrogava els mandats.

Per això consideràvem que fins a 2024 no calia convocar una assemblea general i fer-ho per renovar només la meitat del Consell Rector, en l'avinentesa que en dos anys i mig més es faria la renovació de l'altra meitat que enteníem havia quedat "prorrogada" per les normes pandèmiques.

Un cop consultats els serveis jurídics ens van explicar que aquestes normes només s'aplicaven si la cooperativa no havia pogut celebrar de manera virtual o ordinària les seves assemblees, cas que no era el nostre, perquè fins i tot el 2021 vam fer l'assemblea i vam modificar els estatuts socials, entre altres aspectes, per preveure les reunions virtuals dels òrgans socials i així estar preparats si mai tornava a succeir alguna situació com la que estàvem patint, Estatuts que novament es van sotmetre a l'Assemblea General el 30 d'abril de l'any 2022, aprovats de forma unànime com a TEXT REFÓS, que inclouen una disposició transitòria mantenint la vigència dels càrrecs.

Per això, ens han confirmat que tots els càrrecs socials caducaven enguany. A més, l'article 48 abans esmentat preveu que el Consell Rector de la nostra Cooperativa ha de comptar amb un mínim de vuit (8) consellers i un màxim d'onze (11). La convocatòria efectuada per a escollir només a cinc (5) consellers, tenint en compte que els onze actuals hauríem tingut el càrrec caducat el dia de l'assemblea, no complia aquest mínim i hagués derivat en no poder inscriure els càrrecs socials al Registre amb tota probabilitat.

Per això, efectuades les consultes i assessorament jurídic pertinents, ens vàrem veure obligats a deixar sense efecte la convocatòria de l'Assemblea General Extraordinària de 3 de febrer i procedir a la nova convocatòria que acompanya a aquesta carta, per procedir conforme als nostres estatuts.

Sobre les candidatures presentades amb anterioritat, totes les quals complien els requisits legals i estatuaris i van ser acceptades per la Mesa electoral el 26 de gener de 2024, us hem de demanar que les torneu a presentar, atès que en la nova convocatòria cada candidatura ha d'especificar si vol concórrer a l'elecció dels càrrecs socials amb mandat de dos anys i mig o si ho vol fer per als càrrecs que s'elegiran pel mandat complert de cinc anys.

Amb la voluntat de transparència i d'informació als socis que sempre presideix l'actuació de la nostra cooperativa, el Consell Rector ha convocat una reunió amb tots els socies que es van presentar com a candidats a la convocatòria del 3 de febrer amb la presència dels nostres advocats, per tal que ens puguin aclarir tots els dubtes que us puguin sorgir, per al proper dimarts dia 13 de febrer de 2024 a les 17.00 hores, mitjançant una trobada Informativa, a la Seu de la Comunitat Minera Olesana la Coop de l'aigua. Carrer dels Arbres 42.

Aprofito per agrair-vos la vostra participació, i per demanar-vos disculpes per les molèsties que us pugui haver causat les dificultats que hem tingut des del Consell rector per aplicar i interpretar tota la normativa que us hem exposat anteriorment.

El Consell Rector
COMUNITAT MINERA OLESANA. La cooperativa de l'aigua.

COMPARTEIX
Escriure un comentari
* Camps obligatoris
 
Oficina Virtual
Companyia
Companyia
La Comunitat Minera Olesana és una Societat fundada l’any 1868 per un grup d’Olesans esperonats pel modernisme...
 
 
Contacte 
Contacte
Contacte
Us animem a fer-nos arribar el seu suggeriment, reclamació o queixa a fí i a efecte de poder oferir-vos un servei més eficaç i de qualitat
Instal·lacions 
Mapainstal·lacions
 
 
 
Consells d'ús d'aigua 
 
 
 
Newsletter
Vols rebre l'actualitat de la Comunitat Minera Olesana al teu correu? Subscriu-te i et mantindrem informat.