Tarifes

A continuació us detallem les tarifes aprovades pel 2017

Noves contractacions
 

Amb títol de propietat

​Holsdlfjasd 392'00 €

DESPESES D'ALTA D'AIGUA

177'57 €

QUOTA D'INGRES

  8'13 €

TOTAL:

577'70 €

Amb contracte d'arrendament

CONTRACTE D'ARRENDAMENT

223'11 €

DESPESES D'ALTA D'AIGUA

177'57 €

FIANÇA

  70'20 €

TOTAL:

470'88 €

Trasllat de subministrament

TRASLLAT SUBMINISTRAMENT

  33'23 €

COMPTADOR

  105'25 €

TOTAL:

138'47 €

 
Altres serveis
 

Altres serveis

CÀNON BOQUES D'INCENDI

495'58 €

DRETS D'ESCOMESA I EMPALME

495'58 €

DUPLICAT TÍTOL DE PROPIETAT

27'60 €

TRASPÀS TÍTOL DE PROPIETAT

29'66 €

TRASPÀS TÍTOL DE PROPIETAT (Familiars)

8'93 €

CANVI TÍTOL AGRÍCOLA PER DOMESTIC

2'53 €

DESPESES IMPAGAT (1er AVÍS)

2'42 €

DESPESES IMPAGAT (2on AVÍS)

4'84 €

NORMALITZACIÓ SUBMINISTRAMENT

32'52 €

Nous cànon per constructors / promotors per noves construccions

CÀNON PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES

475'68 €

CÀNON PER HABITATGE UNIFAMILIAR

475'68 €

CÀNON PER HABITATGE PLURIFAMILIAR

238'47 €

CÀNON PER HABITATGE PLURIFAMILIAR (VPO)

108'75 €

 
Preus de l'aigua
 

Domèstic

Copropietaris

Arrendataris

QUOTA DE SERVEI TRIMESTRAL AFORAMENT 14'8926 €/Trim 24'4108 €/Trim

QUOTA DE SERVEI TRIMESTRAL FINS 9 m/3

13'0135 €/Trim

 

QUOTA DE SERVEI TRIMESTRAL  >9 m/3

14'8926 €/Trim(*)

 

FINS 3 m/3 TRIMESTRAL

0 €/m3

0 €/m3

DE 4 m/3 A 27 m/3 TRIMESTRALS

0'3328 €/m3

0'3328 €/m3

DE 28 m/3 A 45 m/3 TRIMESTRALS

0'5512 €/m3

0'5512 €/m3

DE 46 m/3 A 54 m/3 TRIMESTRALS    

0'7462 €/m3

0'7462 €/m3

Excès de 54 m/3 TRIMESTRALS

1'1439 €/m3

1'1439 €/m3

AFORAMENTS 0 a 45 m/3 TRIMESTRALS

0'5540€/m3

0'5540 €/m3

 

 

Conservació de comptador

Comptadors socis

0'000 €/trimestre

Fins a 15 mm.        

1'8795 €/trimestre

De 30 a 80m  

3'2084 €/trimestre

De 100 a 250 mm.

4'6997 €/trimestre

De 50 a 100 mm W.

11'2582 €/trimestre

 

 


Família nombrosa "Trams de consum"

Núm

1er Tram

2n Tram

3er Tram

4r Tram

5é Tram

5

0 - 9 m3

10 - 36 m3

37 - 54 m3

55 - 63 m3

més de 63m3

6

0 - 9 m3

10 - 40 m3

41 - 58 m3

59 - 67 m3

més de 67m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrial

Quota de servei

Euros

Fins a 20 mm.   (50m3)      

12'9940 €/mes

> de 20 mm    (50m3)  

24'4108 €/mes

De 25 a 40m    (150m3)

88'4848 €/mes

De 50 mm.   (500m3)

264'1642 €/mes

De 50 mm W    (900m3)

352'2037 €/mes

De 80 mm W    (1.500m3)

880'5092 €/mes

De 100 mm W   (5.000m3)

1.100'6365 €/mes

AIGUA ÚS COMERCIAL - INDUSTRIAL I ASSIMILAT (1er bloc)        

0'8366 €/m3

AIGUA ÚS COMERCIAL - INDUSTRIAL I ASSIMILAT (2on bloc) "EXCÉS"

1'0777€/m3

AIGUA D'OBRES

1'4259 €/mes

SUBM. PÚBLICS (Ajuntament, escoles públiques, fonts públiques)

0'3531 €/mes

SUBM. PÚBLICS (Zones esportives, piscines)

0'4386 €/mes

SUBM. PÚBLICS (Regs)

0'2772 €/mes

SUBM. PÚBLICS (Residències)

0'5191 €/mes

 

 

Urbanitzacions les Llumbreres Ribes Blaves i Oasis

 

Les Llumbreres

Ribes Blaves i Oasis

QUOTA DE SERVEI TRIMESTRAL

24'4108 €

30'1858 €  24'4851 (Propietaris Oasis)

FINS 3 m/3 TRIMESTRALS

0 €/m3

0 €/m3

DE 4 m/3 A 27 m/3 TRIMESTRALS

0'7464 €/m3

0'7464 €/m3

DE 28 m/3 A 45 m/3 TRIMESTRALS    

0'8662 €/m3

0'8662 €/m3

DE 46 m/3 A 54 m/3 TRIMESTRALS

1'1008 €/m3

1'1008 €/m3

Excès de 54 m/3 TRIMESTRALS

1'1191 €/m3

1'1191 €/m3

 

 

Agrícola

Quota de servei trimestral

Euros

Abonat copropietari      

15'000 €/trimestre

 

 

Fins a 150 m/3 TRIMESTRALS

0'3758 €/m3  // 0'6220€/m3 (Urbanitzacions)

Excés de 150 m/3 TRIMESTRALS    

0'7012 €/m3  // 0'7948€/m3 (Urbanitzacions)

 

 

 

 

Quotes semestrals escomeses d'incendi

Escomesa de 63 mm.        

49'1964 €

Escomesa de 75 mm.  

58'7749 €

Escomesa de 90 mm.

72'5815 €

Escomesa de 100 mm.

86'1990 €

 

 

Impostos

Quota de servei

Copropietaris/Arrendataris

CÀNON DE L'AIGUA     ( DE 0 a 27m3 )*
(Mínim facturable 18m3)
Unitats familiars fins 3 persones

0,4863 €/m3

CÀNON DE L'AIGUA   ( DE 28 a 45 m3 )    

1'1202 €/m3

CÀNON DE L'AIGUA   ( DE 46 a 54 m3 )

2'8005 €/m3

CÀNON DE L'AIGUA   ( Mes de 55 m3 )

4'4808 €/m3

 

 

Comercial - Industrial i assimilats

CÀNON DE l'AIGUA (1er bloc)

0'1630 €/m3

CÀNON DE L'AIGUA (2on bloc)    

0'6390 €/m3

 

 

(*) EL PRIMER TRAM FINS 27m3 ÉS APLICABLE PER UNITATS FAMILIARS DE FINS A 3 PERSONES.
PER CADA PERSONA  QUE  INCREMENTI LA UNITAT FAMILIAR A PARTIR DE 4  (**) ELS m3 DEL
1er TRAM  AUMENTARAN EN 9  PER CADA UN D' ELLS.
EXEMPLE : 4 Persones ... 36m3 , 5 persones...45 m3 , etc.
(**) AMB JUSTIFICANTS I PREVIA RESOLUCIÓ FINAL  DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA.
(El volum mínim facturable d'impostos es de 18 m3 , Encara que no es consumeixin.)
( A l'apartat de Noticíes d'interès hi trobareu la relació de la documentació neccesària per la justificació de les persones que constituexen  la unitat familiar ).

Newsletter
Vols rebre l'actualitat de la Comunitat Minera Olesana al teu correu? Subscriu-te i et mantindrem informat.
Donar-me de baixa

Cookies a Comunitat Minera Olesana

cmineraolesana.cat fa servir cookies per millorar l'experiència de l'usuari. Si continua navegant, accepta l'us d'aquestes cookies.

Vull saber-ne més Accepto l'us de cookies